Werkwijze

Wij vinden het belangrijk dat uw website u het gevoel geeft dat deze past bij uw gewenste uitstraling, diensten of producten, etc. De site moet vertrouwd aanvoelen. Om dat te kunnen realiseren is het voor ons belangrijk goed naar uw wensen te luisteren en deze terug te laten komen in de site.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen krijgen, bestaat het ontwerpen van onze sites uit een aantal stappen. U treft de belangrijkste hieronder aan.

Afstemming

Voordat het ontwerpen begint, hebben wij een uitgebreid gesprek met u. Hierin inventariseren wij uw wensen ten aanzien van uw website. Daarbij kijken we naar de huisstijl, de 'uitstraling' die u wenst en de letterlijke inhoud op de site.

Materialen
Ook kunt u aangeven over welke materialen u al beschikt die we kunnen gebruiken om te plaatsen op de site. Te denken valt aan uw logo, foto's, afbeeldingen, etc. En u beschikt vaak over meer materiaal dan u denkt. Dat spaart tijd en geld! En als er niet genoeg voor handen is, of u wilt wat anders, dan kunnen wij meestal voor u een passend ontwerp leveren.

 

Ontwerp

Nadat uw wensen bij ons bekend zijn maken wij een concept ontwerp. Dit bestaat uit de structuur van de site zoals wij die voor ogen hebben en de standaard format voor de bladzijden op de site, de achtergrond, zeg maar. U kunt vervolgens op basis van dit concept nog eventuele wijzigingen met ons doornemen.

 

Inhoud van de site

De volgende fase is het verzorgen van de inhoud op de site. U levert deze aan, of desgewenst kunnen wij de teksten voor u redigeren of geheel schrijven.

 

Bespreken ontwerpvoorstel

De website is dan als concept in zijn geheel klaar en kunt u uw reactie op het geheel geven.Wij zetten dan de laatste puntjes op de 'i'.

 

Publiceren

Zodra u tevreden bent, kan de site gepubliceerd worden. Wij plaatsen de gegevens op uw server en uw klanten kunnen vanaf dat moment via internet bij u terecht.

 

Heeft u al eens
nagedacht over de

NADELEN

van een eigen
website?

Wij in elk geval wel.

klik hier